Các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu phối hợp quảng cáo trên website của Tỉnh Đoàn xin vui lòng liên hệ BBT website!  
Cuộc thi ảnh tiến bước dưới cơ Đảng
Tuyên truyền tỉnh đoàn
Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tiếp sức mùa thi

Tuổi trẻ Phú Yên tri ân các anh hùng liệt sỹ

Tuổi trẻ Phú Yên tri ân các anh hùng liệt sỹ

Tuổi trẻ Phú Yên hôm nay thành kính nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Mẹ VNAH, các đồng chí thương bệnh binh và các gia đình có công với nước.

Đọc tiếp »
 
 
 

Thông cáo báo chí tháng 8/2015

Thông cáo báo chí tháng 8/2015

 Kỷ niệm 70 năm cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), trong tháng 8/2015, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động trọng tâm, cụ thể: 

Đọc tiếp »
 
 

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Qua 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Xã đoàn Xuân Lâm (TX Sông Cầu) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi chương trình này và được Trung ương Đoàn tặng bằng khen. 

Đọc tiếp »
 

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi

Nhằm bảo vệ, gìn giữ, kế thừa và phát huy có chọn lọc giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh, gắn kết di sản văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng của địa phương, UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghệ thuật này giai đoạn (2015-2020). 

Đọc tiếp »