Các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu phối hợp quảng cáo trên website của Tỉnh Đoàn xin vui lòng liên hệ BBT website!  

KH 150/KH-ĐTN- Kế hoạc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của cơ quan Tỉnh Đoàn Phú Yên năm 2012

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

   TỈNH ĐOÀN PHÚ YÊN                                                                           Phú Yên, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

                 ----------

 

        Số:  150/KH-ĐTN

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

 

 

ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

 

 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của cơ quan Tỉnh Đoàn Phú Yên năm 2012

         

 

PHẦN THỨ NHẤT

 

Đánh giá tóm tắt kết quả qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 06-CT/TW

của Bộ Chính trị (khóa X).

 

 

 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

 

 

Trên tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua 05 năm, Tỉnh Đoàn Phú Yên đã kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề theo từng tháng, từng quý; tổ chức thường xuyên các hoạt động về nguồn tại nhà thờ Bác Hồ, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa vào các ngày lễ lớn trong năm như: Ngày sinh nhật Bác 19/5, Quốc khánh mùng 2/9 với các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, thi thuyết trình, kể chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, triển lãm nhật ký, sổ vàng học tập và làm theo lời Bác.

 

Kết quả: đa số cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan có nhận thức và thực hành đúng theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác: tiết kiệm có hiệu quả, không tham nhũng, không vi phạm kỷ luật hay gây lãng phí, tổn thất cho cơ quan. Bên cạnh đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; trong công tác chuyên môn, thi đua đăng ký và thực hiện các sáng kiến cải tiến áp dụng vào công việc, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc theo hướng ngày càng hăng hái, năng động, đổi mới. Mỗi năm 100% cán bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh và được UBND tỉnh, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

Đoàn cơ sở Tỉnh Đoàn (trước đây là Chi đoàn cơ sở Tỉnh Đoàn) đã tổ chức treo ảnh Bác Hồ tại các phòng làm việc; thực hiện phần việc tổ chức sinh hoạt dưới cờ của cơ quan. Hàng tuần, Đoàn cơ sở phân công 01 đoàn viên phụ trách sưu tầm các bài viết, mẩu chuyện về Bác, tự nghiên cứu và viết nhận thức của bản thân về học tập làm theo lời Bác để trình bày trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, đặc biệt là phải rút ra được những bài học cụ thể cho mình và đề ra phương hương phấn đấu, nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức tham dự các buổi chào cờ đầu tuần và các buổi sinh hoạt khác. Những bài viết sinh hoạt dưới cờ được dán trên các bản tin của các Chi đoàn đồng thời đăng tải trên website của Tỉnh Đoàn tại mục “Học tập và làm theo lời Bác” để tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở tại cơ quan và địa phương nơi cư trú; học tập những tác phong sinh hoạt giản dị, ngôn ngữ trong sáng, rõ ràng, mạch lạc, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là gần dân.

Vấn đề giải quyết các thủ tục hành chính không ngừng được đổi mới, sáng tạo, thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, lịch sự, vui vẻ, ân cần khi tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân, các cơ sở Đoàn, Thanh thiếu nhi liên hệ công tác tại cơ quan.

Thực hiện thành công mô hình Văn phòng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo, hội họp. Qua đó, việc trao đổi, liên hệ công việc trong hệ thống Đoàn - Hội - Đội chủ yếu qua thư điện tử, đăng ký lịch làm việc trao đổi công việc qua trang thông tin nội bộ: www.tinhdoanphuyen.com, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ phần mềm Skypes, xây dựng và đưa vào sử dụng website Tỉnh Đoàn Phú Yên tại địa chỉ: www.tinhdoanphuyen.org.vn. Với việc thiết lập Văn phòng điện tử hoạt động có hiệu quả, hàng năm Tỉnh Đoàn tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền photo, in ấn, phát hành thư, tài liệu, chưa kể hiệu quả về tiết kiệm thời gian, tiến độ xử lý công việc, trao đổi thông tin trong hệ thống đảm bảo nhanh, gọn và thường xuyên.

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đoàn kết, trên dưới một lòng, phát huy tính phê bình và tự phê bình, tận tâm, tận tụy với công việc; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Kết quả đạt được trong 05 năm qua: cơ quan luôn đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung ương Đoàn; công đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc dẫn đầu khối thi đua nhiều năm liền.

Có thể khẳng định cuộc vận động đang có sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, tạo phong trào thi đua sôi nổi và từng bước nâng cao chất lượng làm việc, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh Đoàn.

 

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ:

 

1. Phương pháp triển khai, quán triệt một số chuyên đề của cuộc vận động chưa có sự đổi mới đáp ứng với điều kiện, yêu cầu thực tiễn.

          2. Tuy đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động, nhưng trong quá trình thực hiện chưa tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời theo từng chuyên đề.

          3. Công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực kinh tế của đơn vị trực thuộc chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ. Do vậy, vẫn còn có cán bộ do bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, nhận thức về trách nhiệm của cá nhân với tổ chức còn hạn chế nên đã tham nhũng, lãng phí phải xem xét xử lý kỷ luật. Song, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phát hiện, tiến hành kiểm tra, xử lý và báo cáo kịp thời cho Đảng ủy Khối, Tỉnh ủy.

 

 

PHẦN THỨ HAI

Nội dung, thời gian, các bước tổ chức và các giải pháp thực hiện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

 

 

 

I. NỘI DUNG, THỜI GIAN, CÁC BƯỚC TỔ CHỨC:

1. Tổ chức học tập chuyên đề, xây dựng chuẩn mực đạo đức và phương hướng phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên:

- Tổ chức học tập chuyên đề đảm bảo theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối.

- Tổ chức xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn số 40-HD/BTGTU, ngày 11/01/2012 của Bộ phận giúp việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Tỉnh ủy trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Triển khai xây dựng bảng đăng ký và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên triển khai thực hiện hoàn thành theo đúng tiến độ quy định (trước ngày 15/3/2012).

 

2. Trong sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, lãnh đạo cơ quan và đồng chí thủ trưởng cơ quan chỉ đạo và chuẩn bị nội dung về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm việc học tập một trong những nội dung cụ thể từ các tài liệu Trung ương, từ những điều Bác Hồ dạy; phát hiện, thảo luận, trao đổi, học tập gương người tốt, việc tốt ở đơn vị; việc nêu gương của cán bộ chủ chốt; tập hợp những ý kiến, dư luận của nhân dân phê bình cán bộ, đảng viên của đơn vị mình, để cảnh báo, nhắc nhở, tiếp thu, sửa chữa; về kinh nghiệm làm tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... ).

- Trên cơ sở các nội dung chuyên đề đã được học tập, tài liệu tham khảo phụ trợ chuyên đề; các tác phẩm của Bác do Trung ương phát hành, mỗi kỳ sinh hoạt cơ quan xem xét để có thể bàn về một hoặc vài vấn đề cụ thể, sâu sắc và thiết thực. Trong tháng 5/2012, sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Bác, gắn với nội dung chuyên đề của năm và công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ra đời tác phẩm.

- Thông qua các trang thông tin điện tử của Đoàn, tổ chức lấy ý kiến góp ý, xây dựng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan; tăng cường đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi bằng nhiều hình thức để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, ghi nhận kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi, cũng như những ý kiến góp ý, phê bình cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.

- Thời gian tổ chức thực hiện: Từ tháng 3 đến hết tháng 12/2012.

3. Lãnh đạo cơ quan và đồng chí Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để bàn biện pháp phấn đấu khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Coi đây là công việc trọng tâm của năm 2012.

Thời gian do lãnh đạo cơ quan tùy tình hình cụ thể để triển khai.

 

4. Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2012 gắn với việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên. 

 

5. Tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan:

- Căn cứ nhiệm vụ của cơ quan, các đoàn thể để tổ chức phân công người phụ trách, xác định thời gian hoàn thành.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; trong tiếp xúc, làm việc với đoàn viên, thanh thiếu nhi; trong thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

- Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, các phong trào khác ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tùy tình hình cụ thể để xác định hình thức, thời gian thực hiện phù hợp.

6. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Trên cơ sở các mô hình hoạt động có hiệu quả trong 5 năm qua, xem xét, chọn lọc để tiếp tục triển khai nhân rộng, đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình mới theo nội dung chuyên đề học tập trong năm 2012 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tổ chức sinh hoạt cơ quan lấy ý kiến để triển khai thực hiện.

- Phát huy hiệu quả các kênh thông tin của Đoàn, các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh, của trung ương để tuyên truyền về các cá nhân, tập thể điển hình và các mô hình hoạt động có hiệu quả qua thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện trong các cấp bộ Đoàn.

- Thời gian: Xuyên suốt trong năm 2012.

 

7. Công tác chỉ đạo điểm, kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết và biểu dương, khen thường.

 

- Có kế hoạch kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi, bám sát quá trình thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

- Giao ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những mặt thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm vào ngày 19/5/2012 và tổng kết, biểu dương, khen thưởng trong tháng 12/2012 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Lãnh đạo cơ quan tổ chức chỉ đạo, thực hiện kế hoạch đảm bảo chặc chẽ, hiệu quả.

2. Lãnh đạo các ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc, đoàn thể trên tinh thần nội dung kế hoạch của cơ quan để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

3. Quá trình thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa công tác tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc làm theo của các ban, bộ phận, đoàn thể.

4. Kịp thời báo cáo kết quả triển khai lên cấp trên theo quy định.

 

Trên đây là kế hoạch đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan Tỉnh Đoàn Phú Yên năm 2012. Trong quá trình triển khai thực hiện sẽ xem xét bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung thực hiện đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đạt hiệu quả tốt nhất.

 

 

 

Nơi nhận:                                          

  - Tỉnh ủy: TT, Ban TG, DV, VP;

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

- Cấp ủy Chi bộ Tỉnh Đoàn;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan;

- Các ban, bộ phận, đơn vị thuộc Tỉnh Đoàn;

 

- Công Đoàn, Đoàn cơ sở; 

 

- Lưu: VP+Ban TG.

 

 

 

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

 

Bí thư

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đào Bảo Minh


 

Các bài viết liên quan:


    Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in E:\Inetpub\vhosts\tinhdoanphuyen.org.vn\httpdocs\include\contents.php on line 166